Användarvillkor

Villkor och bestämmelser

Välkommen till Old Games!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Old Games webbplats, som finns på https://oldgames.nu/.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa regler och villkor. Fortsätt inte att använda Old Games om du inte samtycker till att ta alla de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelande om ansvarsfriskrivning och alla avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” hänvisar till dig, den person som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. ”Företaget”, ”Oss själva”, ”Vi”, ”Vår” och ”Oss” hänvisar till vårt företag. ”Part”, ”Parter” eller ”Oss” avser både Kunden och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudande, godkännande och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen med vår hjälp till kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för, rådande lag i af. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, stor bokstav och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

Kakor

Vi använder oss av cookies. Genom att besöka Old Games samtycker du till att använda cookies i enlighet med Old Games integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate-/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges äger Old Games och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Old Games. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Old Games för ditt eget personliga bruk underkastat begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera om material från Gamla spel
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Gamla spel
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från gamla spel
 • Vidaredistribuera innehåll från gamla spel

Detta avtal ska börja gälla på dagen för detta avtal.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information i vissa områden av webbplatsen. Old Games filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de visas på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Old Games, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikterna och åsikterna hos den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Old Games inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits som ett resultat av någon användning av och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Old Games förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, förtalande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är en invasion av privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller främja affärer eller anpassade eller nuvarande kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Old Games en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera alla dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger får länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser för andra listade företag, och
 • Systemövergripande ackrediterade företag med undantag för värvande ideella organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • gemensamt kända konsument- och/eller affärsinformationskällor;
 • samhällswebbplatser på dot.com;
 • Sammanslutningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger;
 • Internetportaler;
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se ofördelaktiga ut för oss själva eller för våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa register med oss; (c) fördelen för oss från synligheten av hyperlänken kompenserar frånvaron av gamla spel; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Old Games. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt URL för din webbplats, en lista över alla URL från vilka du avser att länka till vår webbplats, och en lista över de URL på vår webbplats som du skulle vilja länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer får hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn, eller
 • Genom användning av den enhetliga resurssökare som länken avser, eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som det länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Old Games logotyp eller annat konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett licensavtal för varumärke.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller kriminell, eller som gör intrång, på annat sätt bryter mot, eller förespråkar intrång eller annan överträdelse av, någon tredje parts rättigheter.

Reservering av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa villkor för länkning.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt; vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Friskrivningsklausul

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig vilseledande framställning;
 • begränsa något av våra eller era ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 • exkludera något av våra eller era ansvar som inte får exkluderas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) styr alla skyldigheter som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive skyldigheter som uppstår i avtal, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

Back to top button