League of LegendsLeague of Legends Guider

Bästa mästare för nybörjare i League of Legends

För nykomlingar i League of Legends kan valet av lämplig mästare i hög grad påverka deras inlärningsupplevelse och njutning av spelet. Att börja med mästare som erbjuder enkel mekanik och har potential att påverka strider positivt kan vara fördelaktigt.

Oavsett om du föredrar att dominera den övre körfältet, navigera i djungeln, kontrollera mittfältet, utmärka dig i den nedre körfältet eller ge stöd till ditt lag, är rätt mästarval viktigt.

Bästa mästare för toppfältet för nybörjare

När du börjar din resa i toppfältet i League of Legends är mästare som Garen, Shen, Nasus och Malphite rekommenderade val för nybörjare. Dessa mästare är kända för sin okomplicerade mekanik och robusta förmågor, vilket gör dem idealiska för att lära sig grunderna i toppfältets spel effektivt.

Att prova dessa mästare kan hjälpa dig att skapa en stark grund i den bästa körfältsrollen.

Garen

Garen rekommenderas ofta som ett lämpligt val för nybörjare i League of Legends, särskilt i toppfältet. Hans kit är enkelt, med starka förmågor och en hög hållbarhetsnivå. Garen mekanik är lätt att förstå, och han förlitar sig inte på mana, vilket förenklar resurshanteringen för nya spelare. Hans passiva läkning och tankiness bidrar till hans hållbarhet i toppfältet, vilket gör honom till ett solidt alternativ för dem som börjar i den rollen.

Viktiga förmågor som uthållighet och Demacian Justice är relativt enkla att förstå, vilket gör det möjligt för nybörjare att fokusera på centrala spelkoncept. Garens balans mellan tankförmåga och skadeutgång förbättrar ytterligare hans överklagande till nybörjare som vill förbättra sina färdigheter i toppfältet.

Sammantaget gör Garens okomplicerade mekanik och pålitliga prestanda honom till ett praktiskt val för nybörjare som vill lära sig och utmärka sig i toppfältet.

Om Garen inte passar bra för dig, här är några andra bruisers som du kanske vill kontrollera:

Shen

Shen är ett lämpligt val för nybörjare i toppfältet i League of Legends på grund av hans fokus på skydd och anständiga skador. Shen’s spelmekanik är relativt lätt att förstå, vilket gör honom till ett bra alternativ för nybörjare.

Hans förmågor är utformade för att prioritera att skydda allierade och engagera sig i slagsmål effektivt. En av hans viktigaste styrkor är hans ultimata förmåga, Stand United, som gör det möjligt för honom att skydda och teleportera till en allierad, främja lagspel och förbättra kartmedvetenheten.

Dessutom ger Shens passiva förmåga, Ki Barrier, en sköld när han använder en förmåga, vilket ökar hans överlevnadsförmåga i strider.

Shen’s kit och betoning på skydd gör honom till en hållbar och nybörjarvänlig toppfältmästare i League of Legends, vilket ger spelarna ett tillgängligt och pålitligt alternativ för deras spel.

Nasus

Nasus är en toppfältmästare känd för sin enkla mekanik. Hans kit är relativt lätt att förstå, men att bemästra honom kräver en god förståelse för spelmekanik.

Nasus lär spelarna vikten av effektiv skadehantering genom sin Q-förmåga, Siphoning Strike, som belönar sista träffande minions för att öka sin skadepotential i mitten och sent spel. Med betoning på betydelsen av jordbruk kan Nasus bli en kraftfull frontlinjemästare med sin ultimata, Fury of the Sands, vilket ger honom ökad hållbarhet i lagstrider.

För att utmärka sig med Nasus måste spelarna fokusera på jordbruk i det tidiga spelet och undvika riskabla skärmytslingar före nivå 6 medan de positionerar strategiskt under lagengagemang för att maximera hans påverkan i slutet av spelet.

Malphite

Malphite rekommenderas ofta för nybörjare i toppfältet på grund av hans enkla kit och slagkraftiga förmågor. Hans spelstil kretsar kring hållbarhet, skadeabsorption och effektiva lagkampsengagemang.

Med förmågor som hanterar betydande fysisk skada är Malphite ett pålitligt val för nybörjare. Hans ultimata förmåga, ”Unstoppable Force”, är särskilt anmärkningsvärd eftersom den kan vända tidvattnet i ett spel när det används korrekt, vilket betonar vikten av vältimade engagemang i League of Legends.

Bästa mästare för djungel för nybörjare

För nybörjare i djungelrollen i League of Legends rekommenderas mästare som Master Yi, Warwick, Amumu och Sejuani på grund av deras enkla mekanik och starka nytta i lagstrider.

Dessa mästare erbjuder en balans mellan skadeutgång och förmåga att kontrollera folkmassan, vilket gör dem till pålitliga val för dem som är nya i djungeln.

Mästare Yi

Master Yi är ett populärt val bland nybörjare djunglare på grund av hans höga skadeutgång och strategiska mångsidighet i League of Legends. Med okomplicerad mekanik och stark skalningspotential anses han vara en av de bästa mästarna för nybörjare. Hans Alpha Strike-förmåga gör att han snabbt kan engagera flera mål, medan hans ultimata, Highlander, ger immunitet mot saktar och ökar hans attackhastighet avsevärt, vilket lyfter fram vikten av att prioritera attackhastighetsobjekt i hans byggnad.

Master Yis spelstil kretsar kring effektivt jordbruk, kartkontroll och split pushing för att utöva tryck på mål.

För nybörjare som vill utforska djungelrollen erbjuder Master Yi en balanserad blandning av skada, överlevnad och lättförståelig spelmekanik.

Han är ett bra val för dem som börjar i League of Legends, vilket ger ett pålitligt alternativ för att lära sig djungelns rep.

Warwick

Warwick rekommenderas ofta som en av de mest lämpliga mästarna för nykomlingar i djungelrollen i League of Legends. Han har betydande skadeutgång, snabb kartrörlighet och förmågan att läka sig själv baserat på den skada han tillfogar.

Med sin skicklighet, Blood Hunt, kan Warwick spåra fiender med låg hälsa, vilket förenklar ganks för oerfarna spelare. Dessutom erbjuder Warwicks kapacitet för skadereduktion och folkmängdskontroll under lagengagemang en förlåtande inlärningsupplevelse för nybörjare.

Att börja med Warwick kan hjälpa till att förstå vikten av kartmedvetenhet och kontrollmål. Hans förmåga att upprätthålla sig i djungeln underlättar smidigare rensningar medan nya spelare fokuserar på att behärska rollens komplexitet.

Warwicks okomplicerade mekanik och styrka i tidigt spel gör honom till ett tilltalande alternativ för nybörjare som syftar till att trivas i djungelrollen.

Amumu

Amumu anses vara ett solidt val för nybörjare i djungelrollen i League of Legends. Känd för sina flera engagemangsverktyg och enkla kit, rekommenderas han ofta för sin effektivitet i teamfight-scenarier. Amumus enkelhet i förmågor gör honom lätt att förstå för nya spelare, så att de kan koncentrera sig på grundläggande aspekter som djungelvägar och gankingstrategier snarare än invecklad mekanik.

Hans ultimata förmåga sticker ut för sitt publikkontrollverktyg, särskilt potentialen att bedöva flera fiender, vilket kan vara till stor hjälp för att inleda lagstrider.

Amumus inverkan på lagengagemang är betydande på grund av hans pålitliga folkmassakontroll och engagemangskapacitet. För dem som vill börja sin resa i djungelrollen och bidra meningsfullt till lagstrider, presenterar Amumu ett pålitligt och tillgängligt alternativ.

Sejuani

Sejuani rekommenderas ofta som en nybörjarvänlig djungelmästare i League of Legends. Hennes okomplicerade mekanik och starka närvaro i lagstrider gör henne till ett bra val för nykomlingar.

Med enkla tidiga spelklareringar och ett kit som innehåller en avståndsstun, effektområde och en gap-closing dash, visar Sejuani sig mångsidig i olika djungelscenarier.

Hennes ultimata förmåga, Glacial Prison, kan bedöva och sakta ner flera fiender, vilket möjliggör slagkraftiga ganks och lagstrider.

Frontfoder för ditt lag är en central roll för att uppnå seger på Summoners rift, det är därför du kan kolla fler tips här om rollen.

Bästa mästare för Mid Lane för nybörjare

För nykomlingar i mittfältet i League of Legends är mästare som Annie, Malzahar, Ahri och Vex rekommenderade val.

Dessa mästare erbjuder olika spelstilar och förmågor som är väl lämpade för nybörjare som vill bekanta sig med mittfältsrollen.

Varje mästare har unika styrkor och mekanik som kan hjälpa till att behärska denna position.

Annie

Annie anses vara en lämplig mästare i mitten av körfältet för nybörjare på grund av sin enkla mekanik och höga skadepotential. Hennes kit erbjuder enkelhet i spelet, vilket gör det möjligt för spelare att fokusera på effektivt jordbruk och effektiv handel mot motståndare. Annies bedövningspassiv förbättrar hennes mångsidighet i både offensiva och defensiva strategier, vilket gör henne till ett gynnsamt val för nykomlingar i mittfältrollen.

Med experter som rekommenderar Annie för nybörjare kan spelare dra nytta av hennes lättförståeliga förmågor och betydande skador.

Att lära sig att spela Annie hjälper inte bara till att få en bättre förståelse för dynamiken i mittfältet utan hjälper också till att utveckla färdigheter för att hantera skador på ett skickligt sätt mot motståndare.

Malzahar

Malzahar är ett solidt val för nybörjare som strävar efter att utmärka sig i mittfältet på grund av hans enkla mekanik och slagkraftiga förmågor. Hans passiva sköld och voidlings förbättrar hans laningfas genom att ge ytterligare överlevnad och skadeutgång.

Den ultimata förmågan, Nether Grasp, är en kraftfull undertryckning som kan hjälpa till att skydda dig själv och ditt team, säkra dödar och vända lagstrider till ditt lags fördel.

Med starka drivande förmågor är Malzahar skicklig på att kontrollera mål och effektivt rensa minionvågor och hantera betydande skador.

Om Malzahars spelstil inte är vad du letar efter finns det andra magiker som kan passa bättre.

Ahri

Ahri anses vara ett mångsidigt och engagerande alternativ för nybörjare i League of Legends, särskilt i mittfältet.

Som en mage-assassin hybrid erbjuder Ahri en blandning av magiska baserade förmågor och hög rörlighet.
Om du är mer intresserad av lönnmördare kan du kontrollera några andra starka alternativ som nybörjare.

Hennes skicklighetsskott, som Charm, kan användas strategiskt för att spela ut motståndare och säkra dödar. Med Essence Theft som ger passiv läkning har Ahri anständig hållbarhet, vilket gör att hon kan stanna i körfält under längre perioder. Hennes ultimata förmåga, Spirit Rush, förbättrar både rörlighet och skadeutgång, vilket möjliggör aggressiva spel eller snabba flykt.

Medan Ahri vanligtvis rekommenderas för mer erfarna spelare på grund av den skicklighet som krävs för att effektivt landa hennes förmågor och upprätthålla kartmedvetenhet, kan hon fortfarande vara ett givande val för nybörjare som vill lära sig de komplicerade mages och mördare i mittfältet.

Vex

Vex anses vara ett lämpligt alternativ för nybörjare som går in i mittfältet i League of Legends på grund av hennes okomplicerade kit och potenta burst-skadeförmågor. Hennes färdigheter erbjuder en enkel introduktion till mid lane-mekanik, vilket hjälper nya spelare att förstå rollen mer effektivt.

Vex förmågor gör det möjligt för nybörjare att bekanta sig med mage-spel, positioneringsstrategier och kartmedvetenhet. Kompetens med Vex innebär att man lär sig att trakassera motståndare, påverka lagengagemang och positionera strategiskt för optimala resultat.

Att välja Vex som nykomling i League of Legends kan hjälpa till att finslipa viktiga färdigheter som krävs för framgång i mittfältet, vilket gör henne till ett förnuftigt val för individer som vill utmärka sig i denna position.

Bästa mästare för bottenfält för nybörjare

För nybörjare i bottenfältet i League of Legends rekommenderas mästare som Ashe, Sivir, Caitlyn och Miss Fortune.

Dessa mästare erbjuder olika styrkor och spelstilar som kan hjälpa till att lära sig ADC-rollen effektivt.

Att prova dessa mästare kan hjälpa till att avgöra vilken som passar bäst med din spelstil och hjälper till att bidra till ditt lags framgång på Rift.

Ashe

Ashe är ett populärt val för nybörjare i bottenfältet på grund av hennes förmåga att kontrollera folkmassan och användbarheten för att ge vision. Hennes enkla och direkta spelstil gör henne till en lämplig mästare för nykomlingar i League of Legends.

Ashes kit gör det möjligt för spelare att enkelt rikta in sig på fiender och skapa möjligheter för lagdöd. Hennes vision-granting förmåga kan påverka spelet avsevärt genom att hjälpa till med beslutsfattande och förhindra överraskningsattacker.

Sivir

Sivir anses vara ett lämpligt val för nybörjare i bottenfältet på grund av hennes starka vågklarhet och överlevnad som underlättas av hennes stavsköldförmåga. Trollformelskölden gör att hon kan blockera fiendens förmågor, vilket förbättrar hennes överlevnad och gör det möjligt för spelare att koncentrera sig på att behärska grundläggande färdigheter utan omedelbart hot om att bli eliminerade.

Sivirs spel är direkt och kretsar kring jordbruk, vilket gör henne till ett pålitligt ADC-val för nybörjare som vill förstå grunderna i botfilen. Dessutom ger hennes ultimata förmåga, On The Hunt, en anmärkningsvärd rörelsehastighetsökning till sitt team, vilket visar sig vara fördelaktigt i lagkonfrontationer.

Att spela som Sivir gör det möjligt för spelare att öva positionering och grundläggande mekanik samtidigt som de utnyttjar hennes autoattacker för att konsekvent hantera skador i botfilen.

Caitlyn

Betrakta Caitlyn som ett lämpligt val för nybörjare i bottenfältet på grund av hennes anmärkningsvärda attackområde och enkla förmågor. Caitlyn betraktas som en av de bästa mästarna för nybörjare i League of Legends, särskilt utmärkande som en Attack Damage Carry (ADC) med det längsta attackområdet i spelet. Detta utökade intervall möjliggör en säkrare laningfas när nybörjare bekantar sig med spelmekaniken.

En av Caitlyns nyckelförmågor är Net, som fungerar som ett flyktverktyg, vilket ger ett extra lager av säkerhet för spelare som fortfarande lär sig. Hennes spel är relativt enkelt och kretsar kring grundläggande attacker för skadeutgång, vilket gör det möjligt för nybörjare att snabbt förstå hennes mekanik.

Dessutom är hennes ultimata förmåga ett lock-on-skott, vilket förenklar lagstrider och positionerar henne som en pålitlig källa till skada.

Att spela som Caitlyn kan hjälpa nybörjare att förstå vikten av positionering och effektivt använda hennes långdistansfördel i bottenfältet.

Miss Fortune

Miss Fortune sticker ut som ett populärt val för nybörjare i bottenfältet på grund av hennes förbättrade rörelsehastighet och potenta förmågor för områdesskador.

Med ett betydande färdighetstak visar Miss Fortunes ultimata, Bullet Time, sig vara ett formidabelt verktyg för att strimla genom fiendens mästare och förenkla lagstrider.

Att behärska Miss Fortune är avgörande för att finslipa färdigheter i den nedre körfältsrollen.

Det är nyckeln till att strategiskt positionera dig själv för att optimera effekten av hennes ultimata. Miss Fortunes mångsidighet över alla ELO-fästen gör henne till ett pålitligt alternativ för nybörjare som syftar till att etablera dominans.

Om du inte kunde hitta ett lämpligt val hittills för skyttar har vi skrivit en mer detaljerad guide.

Bästa mästare för support för nybörjare

När du börjar som supportspelare i League of Legends rekommenderas ofta mästare som Janna, Leona, Nami och Soraka.

Janna specialiserar sig på att tillhandahålla verktyg och skydd för sitt team, medan Leona utmärker sig för att inleda slagsmål med sina crowd control-förmågor.

Nami och Soraka erbjuder verktyg för läkning, skada och kontroll av folkmassor som är enkla för nybörjare att förstå och använda effektivt i supportrollen.

Janna

I League of Legends rekommenderas Janna ofta för nybörjare på grund av hennes enkla mekanik och starka nytta som supportmästare. Hennes kit innehåller crowd control-förmågor som en störande tornado och en enda målpunkt och klicka långsamt, vilket gör henne effektiv när det gäller att kontrollera flödet av skärmytslingar som är lätta att underlätta.

Jannas primära roll är att skydda sin ADC genom att skala för dem, vilket säkerställer deras säkerhet under laningfas och lagstrider. Hennes ultimata förmåga ger värdefull frigöring och läkning för laget, vilket förbättrar deras överlevnadsförmåga i avgörande ögonblick.

Janna är ett solidt val när du går in i League of Legends värld, men det finns andra starka enchanter-mästare som du kanske tycker är mer intressanta:

Leona

Leona anses vara ett starkt val för nybörjare som vill spela support i League of Legends. Hennes kit är lätt att förstå, vilket gör henne till ett lämpligt alternativ för nya spelare. Leonas tankiness och crowd control-färdigheter är effektiva för att skydda ADC och initiera lagstrider.

Som supportmästare specialiserar sig Leona på att engagera fiendens lag och tillhandahålla crowd control, vilket gör henne till ett värdefullt tillskott till alla kompositioner.

Om du är intresserad av att lära dig supportrollen och föredrar att vara involverad i lagengagemang är Leona en mästare som är värt att överväga för dina matcher i League of Legends.

Nami

Nami rekommenderas ofta som en lämplig supportmästare för nybörjare i League of Legends på grund av hennes mångsidiga kit. Hon erbjuder en blandning av läkning, skada, crowd control och strategiska alternativ som tillgodoser olika spelstilar.

Med förmågor som Tidal Wave för att engagera eller koppla bort i lagstrider, Ebb and Flow för att läka eller skada och Aqua Prison för att kontrollera fiendens rörelser, ger Nami en väl avrundad supportupplevelse.

Hennes passiva Surging Tides förbättrar rörelsehastigheten för sig själv och allierade, vilket hjälper till med positionering under engagemang.

Namis anpassningsförmåga och användbarhet gör henne till ett solidt val för nybörjare som vill stödja sitt team effektivt, hantera skador och ha en inverkan i det sena spelet.

Soraka

Soraka anses vara en stark supportmästare för nybörjare i League of Legends på grund av hennes betoning på läkning och nytta. Hennes kit är utformat för att hjälpa sitt team, med förmågor som Astral Infusion och Wish som ger långdistansläkning för att hålla lagkamrater vid liv.

Dessutom erbjuder hennes Equinox-förmåga folkmängdskontroll genom att skapa ett tystnadsfält för att störa fiender. Sorakas okomplicerade spel och fokus på att stödja sitt team gör henne till ett toppval för spelare som är nya i supportrollen i spelet.

Slutsats

För att starta din resa i League of Legends är det viktigt att välja nybörjarvänliga mästare med enkel mekanik och effektivt verktyg.

Det är ett lätt att lära sig, svårt att behärska spel med många nyanser som du kommer att känna efter att ha investerat några timmar i spelet.

Dessa mästare är utformade för att hjälpa nybörjare att få en stark start och utveckla en solid förståelse för spelets mekanik, vilket lägger grunden för deras många segrar och framtida förbättringar i Summoner’s Rift.

Eva Enta

Hej, jag heter Eva, bara en vanlig gamer-tjej. Om jag inte spelar Fortnite eller League of Legends tittar jag förmodligen på någon Esports-turnering. Låt oss hålla spelandan vid liv!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button